Dette er en side med mine vandreture, dels med Dansk

Vandrelaug og dels med Vandrefuglene og forskellige Facebookgrupper.

Turene er optaget på GPS og undervejs har jeg taget

enkelte billeder.